Logo Prodeep.cz

Najdeme originální řešení i pro Vás

Rychlý kontakt

Svoboda a samostatnost i v nutné péči!

ProDeep, o.s.
Antonína Navrátila 13, Boskovice 680 01
IČ: 22734490
Email: info@prodeep.cz
Tel: +420 516 453 339
+420 606 704 831
+420 724 161 813

Warning: file_get_contents(http://kypr.prodeep.cz/pokus.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /storage/content/72/1008172/prodeep.cz/public_html/zahlavi.php on line 69Asistivní technologie mají velký vliv na kvalitu života seniorů a zdravotně postižených osob. Vhodně vybraná pomůcka může této osobě pomoci znovu získat samostatnost a nezávislost na permanentní asistenci další osoby, může mu umožnit navrátit se zpět do pracovního života, či mu jen usnadnit běžné každodenní činnosti.

Hlavní využití nacházejí v asistovaném životě seniorů a zdravotně znevýhodněných. Jsou to jak pomůcky kompenzační, pomáhající řešit některé z postižení, ale jsou hodně využívány pro ulehčení asistenčním službám, ulehčení v péči o tyto osoby. Nejmodernější z těchto pomůcek zajišťují bezobslužnou komunikaci, zjišťování kritických situací, přivolání pomoci jak rodinného příslušníka, případně dispečinku. Předností těchto zařízení je jejich miniaturizace, jež klienta neobtěžuje, čidla pro sledování pohybu, zdravotních funkcí, náklonová, nárazová a další čidla reagují až na kritický stav a vysílají bezobslužně informaci dohodnutou cestou. SMS míří buď k vlastnímu pečovateli, nebo na k tomu zřízený dispečink, který zajišťuje výjezd pomoci.

Tyto technologie mohou pomoci v samostatném životě postiženého, ale najdou velké uplatnění hlavně tam, kde je nutná nepřetržitá péče. A tyto technologie nám dovolí se na jistou dobu vzdálit, nechat svěřenou osobu se volně pohybovat apod.

Základem musí být vždy svobodná vůle znevýhodněné osoby.

Nezávislý život je mít dovednosti a znalosti tak, aby osoba se zdravotním postižením mohla nasměrovat svůj život a to nejen doma, ale i ve společnosti. Mezi komponenty nezávislého života patří žít doma, řízení domácnosti a financí, dopravy, práva a politiky, zapojení do komunity, osobní bezpečnost, zdraví, mezilidské vztahy, rekreace, volný čas, a sebeurčení.

Letáček naší služby ke stažení

Zaměstnanci

Dovolte abychom se vám představili...

Stáhnout video zamestnanci

Dispečeři

Toto jsou ti kteří zajistí péči o vás!

Stáhnout video dispeceri

Asistent

V telefonickém rozhovoru víc o naší nové službě

Stáhnout video asistent

Umíme

Vlemi stručně o možnostech služby

Stáhnout video umime

Klient

Toto říká jeden ze spokojených klientů

Stáhnout video klient

Byt

Sám na vozíku ve svém bytě

Stáhnout video byt

Letáček naší služby ke stažení